• Po. Dub 22nd, 2024

Valná hromada 24.05.2021

Pozvánka
na jednání valné hromady
TJ Tatran Starý Lískovec z. s.
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně dne 1.1.2014
Oddíl L, vložka 127
se sídlem Klobásova 600/ 79, Starý Lískovec, 625 00 Brno
konané dne 24. 5. 2021 v 19:00 hodin v Brně – Starém Lískovci ve
SPORT Baru U Ligáča, Klobásova 79

Program jednání valné hromady tak, jak je uveden v pozvánce a uveřejněn na internetových stránkách TSL:

  • 1) Zahájení
  • 2) Volba ověřovatelů zápisu, volební a mandátové komise
  • 3) Volba kontrolní komise
  • 4) Zpráva o činnosti za uplynulé období
  • 5) Zpráva o hospodaření
  • 6) Volba nového výboru TJ
  • 7) Diskuse
  • 8) Usnesení
  • 9) Závěr valné hromady

Valnou hromadu svolává výbor TSL

Vzhledem k epidemiologické situaci a vládním nařízením může dojít ke změně.

V Brně dne 3. 5. 2021

Za svolavatele

MUDr. Eva Ryšavá
předsedkyně výboru
TJ Tatran Starý Lískovec z. s.
TJ Tatran Starý Lískovec pořádá fotbalový nábor 2023/2024